Ô Tía Đuôi Lau-Ô Thọt

– Ô Tía Đuôi Lau-Ô Thọt.
– Chủ kê: Đội a L – Thái Bình
– thành tích 5 hcv trong đó hcv cuối là chồng độ 2 em.

– Ô Đuôi Lau hay còn gọi là Ô Thọt xuất thân từ Quang Trung Kiến Xương Thái Bình là một con gà có thể nói văn võ song toàn. Ô Đuôi Lau được ch.uyển kỷ niệm cho một tay chơi ở Đồng Kỵ Bắc Ninh.
– HCV đầu tiên ăn gà kết Hà Nội ở sới Tấn Bào 3 hồ 5 phút đ.ánh thọt chân đội bạn.
– HCV thứ 2 ăn sới Chùa Dận 6 hồ cũng ăn gà kết Hà Nội. đối thủ là xám tía ăn 5 độ kết xương sức xo với Ô Đuôi Lau như bố với con. trận này đ.ánh toàn chưởng to sau 6 hồ đối thủ phải nằm dưới chân em nó.
– Ô Đuôi là con gà lối quá hay chân chưởng đầu nó không vỉa lên đánh lưng thì lúc nào cũng quận sau gáy đối phương nên nó rất ít bị đ.ánh , còn em nó cứ vỉa được thì i rằng đối thủ lại sập lưng . Trận này đã có tay chơi vật nài chủ kê t.rả 150 triệu nhưng không mang về nhà được . Sau trận đấu do chân đ.ánh quá chưởng mà em nó bị thọt chân và từ đó nó được gọi là Ô Thọt
– Sau trận đấu được chủ chuyển tức tốc lên Viện Quân Đội 108 chữa chân vì được mách nước nhưng không khỏi nói ra sợ mọi người không tin. 😊😊😊
– Sau đó được cho về nghỉ đạp mái nhưng chủ thấy buồn buồn lôi ra băng chân vào thử lại đòn thì thấy chân đòn vẫn tốt thế là lại vần qua hai kỳ đòn và em nó lại dành HCV thứ 3 sau 3 hồ đánh đối thủ như một bó rẻ rách.
– HCV thứ 4 và 5 đá ở sới Tây Lương Tiền Hải trận này chồng độ 2 em . Em đầu tiên 3 hồ em thú 2 6 hồ cả hai em đều phải nằm dưới chân em nó.
– sau trận này Ô Đuôi Lau chính thức về quản lý chân dài.
+ Hiện đã gặp Xám Thần rồi , 2 ảnh cuối trong bài là con trai cuối của nó.

Đánh giá bài viết này

Ô Tía Đuôi Lau-Ô Thọt