Tía Tai Phật – Thanh Hóa 9 độ thông còn thi đấu

Cùng gachoiquelua chiêm ngưỡng chiến kê Tía Tai Phật

Tía Tai Phật – Thanh Hóa

– Mã số 01022.TDT.GCQL

+ Gà đang thi đấu, hẹn các bạn vụ lông tới
+ Chủ kê bạn Điệp, bạn Vũ Gia Cường cho thông tin e nó
+ Tu tay anh mukangchai đúc ra .

Quá trình thi đấu

+ Ăn 3 độ thi chuyển cho đang quang ở bắc ninh . Đăng quang ăn thêm 2 đô ket thi về tay bilac dang . 
+ Về thanh hóa êm nổi như cồn . Vừa về thanh hóa 5 ngày thi da kêt luôn .
+ Đô 6 . Gặp ô ko đầu đang rất kêt ở thanh hóa an 5 độ chưa con nào qúa 4 hô thi 5 hô thi thua .
+ Đô 7 . Xong trận này nghi 3 tuần gặp ga ket thạch thành do tay anh tho béo cầm xuống . nhưng mình qúa ket vào chấp 1 vệt 5 hô 9 phut chay kêu .

Xong trận nay về thay lông .

Có người tra 30 nhưng ko nói chuyện .
+ Đô 8 mới lông xong mình bê thẳng vào c1 ,thanh hóa gặp ga chu tùng chấn ga chu tùng cũng kha ket nhưng dinh may chân nách la het gia . 5 hô 8 phut chạy kêu

. Ga về khỏe nguyên nhưng bi dam mo nên 1 tháng sau mới da dược .
+ Đô 9 đa cùng ngay tía rô bot đi thái bình thi mình bê vào thanh hóa vẫn sới c1 đấy . Vào gặp của đội kha mạnh la anh cương’ anh trai cường mường’1 trong 3 đôi kha mạnh của thanh hóa . Ga mình kém 5 phut day 4 phut cao . Mình hơn 2 lớp cựa . Trân nay mình vat va nhat . Tha ga người ta chấp mình 1 vệt xuống 4 , hô 2 mình len bằng chấp lại 4 . Hô 3 người ta lên bằng va chấp lai mình 4 . Đến hô 4 thi mình lên bằng chấp lại 7 va 6 . Ga người ta qúa cao mình ko đánh vai trên được nên quay sang đánh du kích . Cu chui vào bụng nghi rồi ra đánh 2 3 cái vào diêu và lươn người ta . Đến hô 10 người ta nc . Mình bảo 200 . Người ta bảo 130 mình ko đồng y . Bi bo đến hô 14 thi ga của anh cương chay trên tay anh ay . Ga chạy mình vẫn cho 10 trieu . Xong trận này ga kha mệt . Nghi mată gần 2 tháng mới đa được . Đô 10 da ngay . Hôm nay mình ko bê ga vào sới nữa ma cho người bạn thân bê vào . Ghép xong mình mới vào . Ai ngờ bạn mình lai ghép vào ô chân trắng của anh đạt ma . Anh nay có tiếng của c1 thanh hóa . Anh đạt ma bảo 2 con nay sinh ra để gặp nhau . Chưa tha ga đội anh đạt đa rat nhiều bằng va chấp 8 tầm 200 qủa .đội mình thi vào tu tu . Thả ga vẫn bằng va chấp minh 8 . Mình bảo đôi vào tu tu thôi . Ga ket đây . Kieu gì hô 2 người ta cha chấp mình nên vào it thôi .Ae vao được may chục qủa bằng . Het hô 1 giá 7 8 . Mình đang rửa ga có người còn chấp 6 . Hô 2 tha ga đang giao chân thi mình lấy mat người ta chấp 1 vệt . 5 hô 7 phút thi chạy kêu .
+ Về thay lông . Sang năm cập nhật tiếp

Đánh giá bài viết này

Tía Tai Phật – Thanh Hóa 9 độ thông còn thi đấu