gà chọi tía mồ côi

Danh thủ gà chọi Tía Mồ Côi 8 độ lông 1

– Danh thủ Tía Mồ Côi. – Gà miền trong dưới thiệu ra cho AE trên hội đọc. – Thời kỳ thi đấu 2018, hiện tại nghỉ thay lông. – Sang năm em nó trở lại AE lại được xem…


tía quyền vương

Gà chọi Tía Quyền Vương 11 độ thông

+Hân hạnh giới thiệu với các AE trên Hội Quê Lúa một chiến kê với thành tích lẫy lừng đã từng “”chinh Nam phạt Bắc”” thuộc trang trại của anh Lý Saigon. Tía Quyền Vương có biệt danh Tía Đấm….


Gà chọi tía king kong

Huyền thoại gà chọi Tía King Kong 18 độ thông

“- Huyền thoại Gà Chọi. – Tía KingKong – Thời kỳ thi đấu 2003-2006 (Đã chết) – Thành tích 18 kỳ thông. Huyền thoại gà chọi tía king kong – Chủ kê Bác Hoà Sắt Hải Phòng. + Đây là…