tía cựa sắt nam định

Tía Cựa Sắt Nam Định

Danh thủ Tía Cựa Sắt Nam Định. – Thời kỳ thi đấu 2016-2017. – Chủ kê anh Ngọc Nam Định. – Thành tích 8 vàng. Trong đó có 3 sao lớn. 1 bạc với Vua Hầu. – Đòn lối thì…


Tía ngọc gia lai

Tiểu sử gà chọi Tía Ngọc Gia Lai

Danh Thủ trong Gia Lai. – Tía Ngọc Gia Lai. – Hiện tại đang thay sang lông 3. – Em nó được gọi là Tía Ngọc Gia Lai vì là từ lúc mà vợ anh chủ kê mất thì mua…


ô cựa sắt

Ô Cựa Sắt

Tối nay mình viết về 1 tình yêu mà mình rất quý mến. – Năm 2018 em nó được gọi là Quái Vật hay Mãnh Thú của mảnh đất Tiên Lãng Hải Phòng. – Ô Cựa Sắt. Tiểu sử Ô…


xám đấm bắc ninh

Xám Đấm Bắc Ninh

– Xám Đấm Bác Ninh xuất thân là gà nam , ở Vạn Giã Khánh Hoà. – Lông 1 em nó ăn được những trận sau. • Độ đầu ăn gà Nam Ngạn 3 hồ • Độ 2 ăn gà…