Chuối Móng Cái Quảng Ninh

– Danh Thủ Chuối Móng Cái Quảng Ninh.
– 1 em gà xuất sắc ngày trước của vùng đất Mỏ. Nay mình được AE tạo điều kiện để viết về Tiểu Sử em nó cho AE trên Hội Quê Lúa đọc.


– Chuối Móng Cái được đúc ra tại Bắc Ninh nhưng sau đó thành danh tại Quảng Ninh.

– Lông 1 ăn 3 kỳ . Kỳ đầu là 1 độ cỏ thay kỳ vần độ 2 đá với gà A M Biên Phòng . A M cũng ng gốc Thái Bình chắc AE biết. Vào hồ 4 chạy kêu. Độ 3 đá gà xám kết của bác M Móng Cái 9 hồ đội bạn bế xong thay lông.
– Độ 4 lông 2 gặp gà kết nhà Ph H Móng Cái 10 hồ đội bạn bế.
– Độ 5 gặp Tía Vương do a M Sứt bế ra móng cái đá sang hồ 4 a Minh xin bế.
– Độ 6 lại đá gà nhà Ph H Móng Cái cũng chỉ có hơn 4 hồ bục hết lưng chạy vọt cót luôn.
– Sang độ 7 thì thua như các nhiều AE trên Hội đã biết. Độ 7 thì đổi tay nuôi từ 32-1 lên đến 33+ mà có 2 tuần sau khi ăn độ 6 không sơ chân lại đá liền chân và thua.

– Hiện nay em nó đang đúc mái ở Bắc Ninh. Nơi em nó được sinh ra. Hy vọng Chuối sẽ sản sinh ra những hậu duệ xuất sắc.

Nguồn: Nguyễn Tiến Đạt

Đánh giá bài viết này

Chuối Móng Cái Quảng Ninh