Bịp Đại Ca

 Danh Thủ xưa
– Bịp Đại Ca.

– Xuất sứ ở Sông Cầu, Bình Định. Vụ lông đầu ăn 3 độ (chưa được kiểm chứng), sau đó thì anh Sơn Hoà Lạc m..ua lại và nuôi sang vụ lông sau thì ă.n được 2 độ .

– Độ thứ nhất
– Độ này ở hội Phú Xá và đụng với con gà xám của 1 sư kê có tiếng ở Hà Nội vừa ă.n gà của một sư kê khác có mấy hiệp cách đây ít ngày. Gà xám trạng 3,1kg kém 1 vạch, vụ lông 2, đã ăn vài độ rồi. Lối gà xám chồng trên đá mé. Gà Bịp trạng 3,1kg 1vạch. Gà vụ lông 2. Lối gà bịp đầu gật gù, đòn kiềng là chủ đạo .
– Gà xám cao hơn Bịp 3 phút , bịp hơn dầy 4 phút, bịp chấp lại 1 phút mỏ.
Trận này gà xám thua trong 4 hồ. đối phương xin bê giữ gà vì Bịp đ.ánh kinh quá, xám gãy toàn phần luôn trong hồ 3.

– Độ thứ 2
– Độ này ở Hoà Lạc và đụng với một sư kê có tiếng trên Việt Trì mang xuống. Đối thủ là gà xám , trạng 3,3kg lùi 1 vạch, gà vụ lông 2, nghe nói m..ua rất nhiều t..iền và ăn nhiều trận kết rồi. Bịp lần này tăng cân, lên 3,2kg +3 vạch, Xám cao hơn bịp khoảng 7 phân. Trận này đối phương chỉ cho 1 phút thành cao + 2 phút thành dầy. Tổng cộng xám chấp 3 phút mỏ.
– Trận này khó khăn hơn trận trước rất nhiều vì gà xám hơn cao nhiều, lại chồng trên đá mé thiện nghệ. Có những lúc bịp bị xám chấp xuống 5 .
– Trận này bịp thắng xám trong 10 hồ, đối phương chạy kêu..

– Trên đây là 2 trận gà đều thuộc bảng kết của Bịp Đại Ca mà có rất nhiều anh em kiểm chứng.

Đánh giá bài viết này

Bịp Đại Ca